Aleksandras Jogailaitis

Keletas nuotraukų su Aleksandro Jogailaičio monetomis.
Daug kitų monetų tipų galite rasti kataloge iš kurio paimta ši informacija :
Eugenijus Ivanauskas - "Coins and Bars of Lithuania 1236-2012".
Dėkojame E.Ivanauskui už duotą leidimą naudoti ir viešinti informaciją iš šio katalogo.

Aleksandro Jogailaičio denaras - Renesansas

Aleksandro Jogailaičio denaras - Gotika

Aleksandro Jogailaičio pusgrašis - Renesansas

Aleksandro Jogailaičio pusgrašis - Gotika