Privatumo politika

Šios interneto svetainės https://www.mdlcoins.lt/ (toliau – svetainė) valdytojas (šioje privatumo politikoje dar gali būti vadinama  mes arba duomenų valdytojas) sąžiningai, atsakingai ir teisėtai, laikydamasis šioje privatumo politikoje, teisės aktuose, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų tvarko Jūsų asmeninę informaciją.

PRIVATUMO POLITIKOS TAIKYMAS

Šioje privatumo politikoje (toliau tekste vadinama Privatumo politika) pateikiama informacija apie tvarkomus asmens duomenis, kokiu tikslu juos tvarkome, kam galime perduoti, kiek laiko saugome. Privatumo politikoje taip pat informuojama apie duomenų subjekto teises bei pateikiama kita svarbi su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija.

Privatumo politika yra aktuali asmenims, kurie apsilanko šioje svetainėje bei ja naudojasi.

Kreipdamiesi į mus Jūs išreiškiate savo valią, kad susisiektume su Jumis dėl Jūsų užklausos ar kitokio kreipimosi.

Pateikdami asmens duomenis svetainėje, joje naršydami, susikurdami paskyrą, pirkdami svetainėje ar kitaip ja naudodamiesi, patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir su tuo, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Jums naudojantis kitų asmenų interneto svetainėmis Privatumo politika netaikoma. Perskaitykite kitų paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekite su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

IŠ KUR IR KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS GAUNAME

Paprastai asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų tuo metu, kai lankotės, perkate svetainėje, susikuriate joje paskyrą, siunčiate mums užklausas ar kaip kitaip su mumis susisiekiate.

Jei perkate svetainėje, mes gauname Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, atsiskaitomosios sąskaitos numerį, Jums atsiskaitant bankiniu mokėjimu ar nurodant sąskaitą, į kurią turi būti atliktas pinigų grąžinimas, bei adresą, kuriuo pageidaujate gauti prekes, IP adresą. Jums perkant svetainėje, perkamas prekes susiesime su Jumis, priskirsime Jūsų užsakymui numerį, kad galėtume tinkamai identifikuoti pirkimą.

Jei teikiate mums užklausas, kad galėtume tinkamai į jas atsakyti bei susisiekti su Jumis, prašysime nurodyti Jūsų vardą, telefono numerį ir/ar elektroninio pašto adresą. Taip pat, jei pageidausite ar tam, kad galėtume tiksliau atsakyti į Jūsų užklausą, galėsite pridėti monetos, dėl kurios kreipiatės, nuotrauką.

Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus tiesiogiai iš Jūsų, kuomet Jūs atliekate pirkimą svetainėje atstovaudami savo organizaciją, kreipiatės į mus, bendraujate su mumis per socialinius tinklus, stebite mūsų veiklą socialiniuose tinkluose.

Netiesiogiai galime gauti Jūsų asmens duomenis iš organizacijų ir asmenų, kuriuos/ kurias atstovaujate, ar, jei atskirai susitarus, kitas asmuo įsigyja prekes, prašydamas jas įteikti Jums (pvz. dovana), tokiu atveju pateikiant mums Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį ir prekių pristatymo adresą.

Jei Jūs mums pateikiate informaciją apie kitą asmenį, pavyzdžiui, atskirai susitarus užsakydami prekes kitam asmeniui (pvz. dovana), Jūs privalote tokį asmenį informuoti apie tai, kad jo asmens duomenis pateikėte mums, nurodyti, kad toks asmuo gali susipažinti su jo asmens duomenų tvarkymu šioje Privatumo politikoje. Pateikdami mums kito asmens asmens duomenis Jūs mums patvirtinate, kad toks kitas asmuo buvo supažindintas su šia Privatumo politika ir toks asmuo sutiko su jo asmens duomenų tvarkymu.

Jei Jūs tam tikrų asmens duomenų nepateiksite, gali būti, kad tam tikrų veiksmų mes negalėsime atlikti, pavyzdžiui negalėsime parduoti prekių ir/ar jų pristatyti.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Paprastai Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 1. prekių pardavimo, pristatymo, grąžinimo, kainos (jos dalies) už sumokėtas prekes grąžinimo;
 2. užklausų ar kitokio kreipimosi administravimo ir su tuo susijusios komunikacijos,
 3. siekiant apsaugoti, apginti savo teises ir teisėtus interesus,
 4. siekiant pagerinti svetainės veikimą,
 5. tobulinant mūsų paslaugas,
 6. buhalterinės apskaitos,
 7. išieškant skolas, pateikiant teisinius reikalavimus, siekiant jų gynimo ir įvykdymo, ginantis nuo ieškinių ir skundų.

Šiame skyriuje nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenis tvarkome, kai mus tai daryti įpareigoja teisės aktai, sutartis su Jumis, mūsų teisėtas interesas, ar, jei esame gavę Jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Paprastai asmens duomenimis su kitais asmenimis nesidaliname. Tačiau tam, kad įvykdytume savo įsipareigojimus Jums perduoti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu, asmens duomenis (vardą, pavardę, užsakymo numerį, adresą, telefono numerį) perduosime tretiesiems asmenims, kurie mums teikia prekių pristatymo (kurjerių) paslaugas. 

Be to, mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis šiems gavėjams:

 1. teisines, mokėjimų surinkimo ir atsiskaitymo, IT paslaugas mums teikiantiems asmenims,
 2. sertifikavimo paslaugas teikiantiems asmenims (minimalia perduodamų asmens duomenų apimtimi),
 3. pasitelktiems duomenų tvarkytojams,
 4. valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Gavę Jūsų sutikimą asmens duomenis galėsime teikti ir kitiems asmenims.

Jeigu asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau.

Perduodami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims užtikriname perduodamų asmens duomenų saugumą.

ASMENS Duomenų tvarkytojai

Kad įvykdytume Jums savo įsipareigojimus, galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Pasirinkdami duomenų tvarkytojus, reikalaujame, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, užtikrintų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Esame sukūrę paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Instagram ir Facebook. Visą informaciją, kurią Jūs  pateiksite socialinės žiniasklaidos priemonėse ar kuri gaunama Jums aplankius mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Perskaitykite socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir, esant klausimams, tiesiogiai susisiekite su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Socialinio tinklo valdytojas gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas. Net, jei Jūs tik žiūrite į mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, pvz. Jūsų IP adresą. 

Mūsų gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo mūsų parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ne ilgiau nei tai numato teisės aktai.

Įprastai Jūsų asmens duomenis saugosime užsakymo vykdymo metu ir 2 metus nuo paskutinio Jūsų užsakymo įvykdymo pabaigos. Jei esate susikūrę paskyrą svetainėje Jūsų asmens duomenis saugosime laikotarpiu, kol paskyra bus aktyvi ir 2 metus po paskyros panaikinimo. Asmens duomenis galime saugoti ilgiau, jei ilgesni terminai būtų būtini siekiant pateikti teisinius reikalavimus, apginti teisinius interesus, ar ilgesni saugojimo terminai būtų privalomi vykdant su dokumentų archyvavimu susijusius reikalavimus ar kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus (pvz. buhalterinės apskaitos).

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Taikome tinkamas technines ir administracines priemones tam, kad asmens duomenys būtų saugūs, apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

KONFIDENCIALUMAS

Visus asmens duomenis tvarkome  laikydamiesi konfidencialumo principo.

Naudodamiesi svetaine Jūs taip pat privalote saugoti savo asmens duomenis. Jei esate susikūrę paskyrą svetainėje, neperduokite savo prisijungimo duomenų kitiems asmenims. Jei prisijungimo duomenys buvo pamesti ar neteisėtai pasisavinti, informuokite mus nedelsiant, kad mes galėtume apriboti prieigą prie Jūsų paskyros.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Visas duomenų subjekto teises galite realizuoti kreipdamiesi į mus Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Jei savo prašyme nenurodysite informacijos pateikimo būdo, informaciją Jums pateiksime tokiu pat būdu, kokiu gausime prašymą.

Teisė žinoti (būti informuotam) apie asmens duomenų tvarkymą.

Teisė susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Paprastai tokią informaciją mes Jums teiksime nemokamai, nebent Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio. Be to, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi mes turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

Teisė prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nustačius, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

Teisė reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, nustačius, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl mūsų ar trečiojo asmens teisėto intereso, jei Jūsų interesai nėra svarbesni.

Teisė atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo, jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. Šią teisę galite įgyvendinti bet kada, kreipdamiesi į mus Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Teisė „būti pamirštam“. Galite prašyti ištrinti visus duomenis, kuriuos esame surinkę apie Jus ir tokiu būdu įgyvendinti šią teisę. Turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą „būti pamirštam“ teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų „perkelti“, t.y. persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma.

Paprastai mes nepriimame automatizuotu asmens duomenų tvarkymu pagrįstų sprendimų Jūsų atžvilgiu. Jei tokius sprendimus mes vis dėlto priimtume, Jūs turėsite teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą. Tokiu atveju Jūsų prašymu, atliksime sprendimo peržiūrą ir visų svarbių duomenų vertinimą.

Teisė dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/) ar kompetentingam teismui, jei mūsų vykdomo asmens duomenų tvarkymo teisėtumas Jums kelia abejonę ar Jūs nesate patenkinti susidariusios situacijos sprendimu. Mūsų veiksmus ar neveikimą Jūs turite teisę skųsti pats arba per tinkamai įgaliotą atstovą ar ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Teisė į žalos atlyginimą, jei mums pažeidus duomenų subjekto teises, Jūs patyrėte materialinę ar nematerialinę žalą.

NEPILNAMEČIŲ APSAUGA

Svetaine negali naudotis jaunesni nei 16 metų asmenys. Jei esate jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami informaciją apie save, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Jei esate vaiko tėvai ar teisėti globėjai ir manote, kad Jūsų vaikas pateikė mums savo asmens duomenis, nedelsiant informuokite mus apie tai, kad galėtume tokius duomenis ištrinti.

STATISTINIAI DUOMENYS IR SLAPUKAI

Svetainės lankytojų statistika gali būti analizuojama „Google Analytics“ pagalba. „Google Analytics“ įrankis leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius duomenis. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia „Google Analytics“ ir kokią informaciją šis įrankis leidžia rinkti ir analizuoti, galite rasti čia:

https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800

Bet kada galite išjungti funkciją rinkti duomenis apie Jus naudojant „Google Analytics“ įrankį. Kaip tai padaryti, detali informacija čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Jums išjungus šią funkciją tinkamas mūsų svetainės veikimas gali būti apribotas.

„Google Analytics“ naudoja slapukus. Slapukai yra nedidelės apimties failas, kurį svetainė išsaugo Jūsų įrenginyje ir kuris yra naudojamas kiekvieną kartą apsilankius puslapyje. Tokie veiksmai atliekami daugumos svetainių. Saugojami slapukai leidžia svetainei užtikrinti funkcionalumą. Tai užtikrina paprastesnį svetainės naudojimą, kadangi kiekvieną kartą, kai atidarote svetainę ar lankotės skirtinguose jos languose, nereikia pakartotinai pasirinkti nustatymų.

Svetainėje naudojami toliau nurodyti „Google Analytics“ slapukai (kiti slapukai svetainėje nenaudojami):

Pavadinimas

Tikslas

Renkami duomenys

Saugojimo laikotarpis

_ga

Informacijai apie svetainės lankomumą rinkti

Registruojamas unikalus vartotojas, renkama informacija apie tai kiek kartų lankytojas iš viso apsilankė svetainėje, kada pirmą/paskutinį kartą apsilankė svetainėje, kliento naršymo svetainėje istorija

2 m.

Informacija, kuri surinkta „Google Analytics“ slapuko pagalba, yra perduodama ir saugoma Google serveriuose, esančiuose J.A.V.

Naudodami funkcinius, stebėjimo, reklaminius slapukus ir (ar) trečiosios šalies slapukus mes prašysime Jūsų sutikimo. Jei Jūsų sutikimą jau gavome, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Būtinuosius slapukus naudojame teisėto intereso pagrindu ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Be to, dauguma naršyklių siūlo įsidiegti įrankį draudžiantį slapukų diegimą. Jums išjungus slapukus, uždraudus jų diegimą tinkamas mūsų svetainės veikimas gali būti apribotas.

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTAI

Asmens duomenų valdytojas:

UAB MDLcoins

Ilgoji g. 87, Ginėnų k., LT-54430 Kauno r.

Tel. +370 630 23220

El. paštas info@mdlcoins.lt

Jei turite klausimų, susijusių su šia Privatumo politika, tuo, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, ar, jei norite pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis, kreipkitės šioje Privatumo politikos skiltyje nurodytais asmens duomenų valdytojo kontaktais.

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. liepos 01 d.

Turime teisę pakeisti Privatumo politiką bet kuriuo metu savo nuožiūra arba, jeigu tai yra būtina dėl teisės aktų pasikeitimo. Prieš naršydami svetainėje pasitikrinkite, ar esate susipažinę su aktualia Privatumo politikos versija.