PREKIŲ PIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios prekių pirkimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir yra taikomos, kuomet perkate prekes interneto svetainėje https://www.mdlcoins.lt/ (toliau –  svetainė). Prekės reiškia svetainėje pardavėjo siūlomas prekes.

Duomenys apie pardavėją:

UAB MDLcoins

Ilgoji g. 87, Ginėnų k., LT-54430 Kauno r.

Tel. +370 630 23220

El. paštas info@mdlcoins.lt

(toliau vadinama pardavėjas arba mes)

Santykiams, kurie kyla iš šių Taisyklių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Taisyklės yra pirkėjui ir pardavėjui privalomas teisinis dokumentas. Jose nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės ir pareigos, prekių užsakymo, pirkimo, apmokėjimo, pristatymo sąlygos, prekių ir pinigų grąžinimo tvarka ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu svetainėje susijusios sąlygos.

Kai svetainėje perkate prekes privalote pateikti patvirtinimą, kad su Taisyklėmis susipažinote ir su jomis sutinkate. Neturite teisės pirkti svetainėje, jei nesate susipažinę su Taisyklėmis ar su jomis nesutinkate ar sutinkate iš dalies. Prieš perkant svetainėje taip pat privalote susipažinti su svetainėje paskelbta Privatumo politika (toliau – Privatumo politika). Susipažinimo su Privatumo politika tvarka yra tokia pati, kaip ir susipažinimo su Taisyklėmis tvarka.

Jei su Taisyklėmis ar Privatumo politika nesate susipažinę ar su jomis nesutinkate ar sutinkate iš dalies prašome nepirkti prekių svetainėje.

Taisyklių taikymas

Taisyklės taikomos tiek perkant prekes susikūrus paskyrą svetainėje, tiek perkant svetainėje nesusikūrus paskyros.

Taisyklės taikomos visiems svetainėje perkantiems asmenims, įskaitant ir vartotojus, t.y. fizinius asmenis, perkantiems prekes svetainėje su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) (toliau – vartotojas).

Aiškumo dėlei, paaiškiname, kad bet kokia kita informacija pateikta svetainėje, kuomet nesiūloma įsigyti bet kokį svetainėje nurodytą daiktą, apie kurį pateikiama informacija, nėra laikoma pasiūlymu įsigyti konkretų daiktą šioje svetainėje ir toks daiktas nėra laikomas preke, parduodama pardavėjo, laikantis šių Taisyklių. Tokio daikto pirkimui – pardavimui, jei toks daiktas galėtų būti parduodamas, Taisyklės nėra taikomos, ir dėl tokio daikto įsigijimo turi būti sudaromas atskiras susitarimas su pardavėju. Be to, svetainėje siūlomoms pardavėjo paslaugoms taip pat netaikomos šios Taisyklės, dėl pardavėjo siūlomų paslaugų turi būti sudaromas atskiras susitarimas su pardavėju.

Pirkėjas

Pirkti šioje svetainėje turi teisę:

 1. veiksnus fizinis asmuo,
 2. nepilnametis nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas,
 3. juridinis asmuo

(toliau ir aukščiau – pirkėjas arba Jūs).

Pirkėjas, pirkdamas svetainėje, bei pažymėdamas, kad jis yra susipažinęs ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtinta, kad jis atitinka šiame skyriuje nurodytus asmens, turinčio teisę pirkti svetainėje, kriterijus, ir turi teisę pirkti svetainėje siūlomas prekes.

Pirkėjas prekes svetainėje užsako ir perka savo vardu. Atskirai susitarus, pirkėjas gali užsakyti prekes kitam asmeniui (pvz., norėdamas prekes kitam asmeniui įteikti kaip dovaną).

Paskyra

Kad pirkimas svetainėje būtų paprastesnis ir greitesnis rekomenduojame pirkti svetainėje susikūrus paskyrą. Tiek pirkdami susikūrę paskyrą, tiek jos nesusikūrę privalote pateikti teisingus duomenis apie save. Jei susikursite paskyrą, privalote saugoti ir niekam neperduoti prisijungimo prie paskyros duomenų. Turėdami įtarimų, kad Jūsų paskyra svetainėje galėjo pasinaudoti kiti asmenys, mes turime teisę apriboti naudojimąsi paskyra, ją panaikinti.

 1. PREKĖS, PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PIRKIMAS, PIRKIMO SUTARTIS

Prekių pirkimas suprantamas kaip užsakymo pateikimas prekėms įsigyti naudojantis svetaine, net, jei numatytas vėlesnis atsiskaitymas.

Svetainėje siūlomos prekės dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl techninių priežasčių atvaizduojant prekes svetainėje, taip pat dėl priežasčių, nepriklausančių nuo pardavėjo valios, todėl prieš užsakant prekes rekomenduojame vadovautis prekių aprašymu.

Visą esminę informaciją apie prekes ir jų savybes esame pateikę svetainėje prie kiekvienos prekės, jos aprašyme. Prekės aprašymas, pateiktas svetainėje, yra laikomas pirkimo sutarties neatskiriama dalimi. Prekės aprašymas Jums bus pateiktas kartu su užsakyta preke arba Jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Pirkdami prekę svetainėje ir patvirtindami, kad esate susipažinę su Taisyklėmis bei su jomis sutinkate, Jūs taip pat patvirtinate, kad sutinkate, jog Jūsų perkamos prekės aprašymas lietuvių kalba Jums būtų pateikiamas kartu su užsakyta preke, jos pristatymo metu arba Jūsų nurodytu elektroniniu paštu.

Pirkdami prekes svetainėje formuojate prekių krepšelį. Kai pirkimo krepšelis bus pilnai suformuotas, Jūsų prašysime pateikti pristatymo adresą bei pasirinkti prekių apmokėjimo būdą. Jums pasirinkus prekių apmokėjimo būdą, patvirtinus, kad esate susipažinę ir sutinkate su Taisyklėmis, esate susipažinę su Privatumo politika ir paspaudus mygtuką „Apmokėti“, laikoma, kad mus kaip pardavėją ir Jus kaip pirkėją sieja prekių pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai, t.y. sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis).

Pirkdami svetainėje privalote mums pateikti teisingus duomenis, įskaitant asmens duomenis. Jūs atsakote už klaidingų, tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimą. Sužinoję, kad mums pateikėte klaidingus, tikrovės neatitinkančius duomenis, apsimesdami kitu asmeniu ir pan., mes turime teisę sustabdyti, atšaukti Jūsų užsakymą, o kilus įtarimams apie nusikalstamą veiką, pranešti apie tai teisėsaugos institucijoms.

 1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjo teisės:

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes svetainėje Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti užsakymo, pirkimo sutarties, prašyti pakeisti kokybiškas prekes ar jas grąžinti Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas turi kitas teises, nustatytas Taisyklėse, Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Privatumo politikoje.

Pirkėjo pareigos

 • Pirkėjas privalo Taisyklėse nustatyta tvarka sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti perkant prekes) ir priimti užsakytas ar užtikrinti, kad užsakyme nurodytas asmuo priimtų prekes.
 • Jeigu pasikeičia pirkėjo pardavėjui pateikti duomenys, pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti pardavėją, jei pirkimo sutartis nėra įvykdyta, ir, jei pirkėjas yra susikūręs paskyrą svetainėje – atitinkamus duomenis pakeisti savo paskyroje.
 • Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pardavėjo teisės

 • Jei pirkėjas bando pakenkti/ pakenkia elektroninės parduotuvės, svetainės darbui ar stabiliam veikimui, pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius pirkėjo nuostolius.
 • Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė, svetainė veiks nenutrūkstamai. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės, svetainės veiklą be atskiro įspėjimo. Tačiau pirkėjo užsakytos ir apmokėtos prekės iki elektroninės parduotuvės veiklos apribojimo ar nutraukimo tokiu atveju vis tiek pristatomos pirkėjui.
 • Pardavėjas turi kitas teises, nustatytas Taisyklėse, Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Privatumo politikoje.

Pardavėjo pareigos

 • Pardavėjas įsipareigoja pirkėjo užsakymus vykdyti Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui jo užsakytas prekes, priimti grąžinamas prekes (jei taikoma) Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 1. APMOKĖJIMAS IR PRISTATYMAS

Prekių kaina

Prekės kaina su PVM nurodoma svetainėje eurais, prie kiekvienos prekės. Į prekės kainą nėra įskaičiuotos:

 • prekės siuntimo išlaidos, kurios bus papildomai nurodytos prekės užsakymo patvirtinimo metu. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą ir paspausdamas mygtuką „Apmokėti”, sutinka su užsakyme nurodytu prekių pristatymo mokesčiu ir jo pridėjimu prie prekės kainos,
 • mokėjimo pavedimų, mokėjimo kortelės aptarnavimo mokesčiai ir pan. išlaidos, pirkėjui atsiskaitant už perkamą prekę. Šias išlaidas pirkėjas pats susimoka pagal su jo mokėjimo įstaigos taikomus įkainius,
 • prekių grąžinimo pardavėjui išlaidos, kai pirkėjas Taisyklėse nustatytais atvejais turi teisę grąžinti prekes ir tokia teise pirkėjas pasinaudoja, išskyrus atvejus, kai Taisyklėse nustatytais atvejais tokias išlaidas apmoka pardavėjas.

Už prekę pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (jei toks būdas taikomas konkrečiam užsakymui):

 • naudojantis elektronine bankininkyste,
 • bankiniu pavedimu,
 • kortele, kuria galima vykdyti atsiskaitymus pirkimams internetu.

Mokėjimo būdų pasirinkimas gali būti ribojamas, atsižvelgiant į svetainėje įgyvendintą funkcionalumą, susitarimus su prekių pristatymo, mokėjimo paslaugas teikiančiais asmenimis ir pan., todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinas atsiskaitymo būdų sąrašas bus nurodytas prie atitinkamo užsakymo.

Prekės užsakymas patvirtinamas tuomet, kai pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes. Jei apmokėjimas negaunamas ilgiau kaip 5 dienas, pardavėjas turi teisę tokį neapmokėtą užsakymą panaikinti. Pardavėjas neatsako, jei tokiu atveju panaikinus užsakymą, prekės pakartotinai užsakyti neįmanoma (pvz. nelikus prekių atsargų).

Prekės kaina po užsakymo patvirtinimo gali keistis tik išimtiniais atvejais, pvz. kai svetainėje buvo nurodyta neteisinga prekės kaina dėl IT sistemos klaidos, akivaizdaus apsirikimo ar nuo pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Apie tai pardavėjas informuos pirkėją nedelsdamas. Jei tokiu atveju pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai pardavėją per 3 darbo dienas raštu. Tokiu atveju, pirkėjui atsisakius užsakymo, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui visas jo pagal tokį užsakymą sumokėtas sumas.

Sąskaita faktūra už prekes ar kitas buhalterinės apskaitos dokumentas, parengtas laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pirkėjui bus pateiktas kartu su preke arba atsiųstas pirkėjui jo nurodytu elektroniniu paštu. Pirkėjas su tuo sutinka patvirtindamas, kad jis yra susipažinęs ir sutinka su Taisyklėmis.

Pristatymas

Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių pristatymo būdų (jei toks būdas taikomas konkrečiam užsakymui):

 • prekių pristatymas pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje ar Europos Sąjungos valstybėse,
 • prekių atsiėmimas iš Lietuvoje ar Europos Sąjungos valstybėse esančio paštomato. Paštomatų sąrašas nurodytas prieš patvirtinant galutinį užsakymą,
 • prekių atsiėmimas iš AB Lietuvos pašto skyrių. AB Lietuvos pašto skyrių sąrašas nurodytas prieš patvirtinant galutinį užsakymą.

Pristatymo būdų pasirinkimas gali būti ribojamas, atsižvelgiant į pardavėjo susitarimus su prekių pristatymo paslaugas teikiančiais asmenimis ir jų paslaugų teikimo sąlygas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinas prekės pristatymo būdų sąrašas bus nurodytas prie atitinkamo užsakymo.

Prekių pristatymo kaina pasirinktu pristatymo būdu bus atskirai nurodoma prie pirkėjo suformuoto atitinkamo užsakymo.

Pristatymas nurodytu adresu Lietuvoje ar Europos Sąjungos valstybėse. Jei pirkėjas, atsižvelgiant į galimus prekių pristatymo būdus, pasirenka prekių pristatymo pirkėjo nurodytu adresu paslaugą Lietuvoje ar Europos Sąjungos valstybėse, pirkėjas įsipareigoja:

 • nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, įskaitant pašto kodą,
 • prekes priimti pats arba užtikrinti, kad prekes priims užsakyme nurodytas prekių gavėjas. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei pirkėjas ar užsakyme nurodytas prekių gavėjas prekių pats nepriima, prekes pristatantis asmuo turi teisę perduoti prekes pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

Pirkėjas privalo užtikrinti, kad siuntos pristatymo dieną nurodytu pristatymo laiku prekių gavėjas bus nurodytu prekių pristatymo adresu ir priims pristatytas prekes.

Jei pirkėjo nurodytu adresu prekių pristatymo metu nebus asmens, galinčio priimti prekes, ir prekių pristatymas bus vykdomas pakartotinai, pirkėjui toks pakartotinis prekių pristatymas gali papildomai kainuoti, tačiau ne daugiau nei tokią pačią sumą, kokia mokama už prekių pristatymą. Pirkėjas, patvirtindamas, kad jis susipažino ir sutinka su Taisyklėmis, patvirtina savo sutikimą apmokėti tokias papildomas išlaidas.

Prekių atsiėmimas iš paštomato ar AB Lietuvos pašto skyriaus. Jei Pirkėjas, atsižvelgiant į galimus prekių pristatymo būdus, pasirenka prekių pristatymą į užsakyme nurodytą paštomatą ar AB Lietuvos pašto skyriaus, pirkėjas įsipareigoja laikytis bei užtikrinti, kad prekių gavėjas, nurodytas užsakyme, laikytųsi visų paštomato paslaugas teikiančio asmens ar atitinkamai AB Lietuvos pašto reikalavimų, susijusių su siuntos atsiėmimu, įskaitant, bet neapsiribojant laikytis reikalavimų, susijusių su siuntos atsiėmimo terminais, informacijos pateikimu ir kt.

Prekių pristatymo terminas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Prekės pristatymo terminas bus nurodomas galutinio užsakymo patvirtinime. Jei prekės pristatymo terminas, nurodytas galutinio užsakymo patvirtinime yra ilgesnis kaip 30 dienų, spausdamas mygtuką „Apmokėti”, pirkėjas tokiu būdu patvirtina, kad jis sutinka, jog prekės būtų pristatytos per tokį ilgesnį nei 30 dienų terminą.

Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino ir sutinka su Taisyklėmis, kartu patvirtina, jog supranta, kad išimtinais atvejais, įskaitant tokius, kai valstybėje įvedamos ribojamosios priemonės, tretieji asmenys nevykdo savo įsipareigojimų pardavėjui ir pan., prekių pristatymas gali vėluoti dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, pardavėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti pirkėją bei nurodyti prekių pristatymo terminą pagal pardavėjo turimą informaciją. Jei prekių pristatymas vėluoja daugiau kaip 20 dienų ir pardavėjas su pirkėju nesutaria dėl papildomo termino prekių pristatymui, pirkėjas gali atsisakyti prekių užsakymo, informuodamas apie tai pardavėją raštu, svetainėje nurodytais kontaktais, o pardavėjas, gavęs tokią informaciją iš pirkėjo panaikina užsakymą ir grąžina pirkėjo pardavėjui už prekę ir jos pristatymą (jei toks mokestis buvo sumokėtas) sumokėtą sumą per 3 darbo dienas.

Pirkėjas įsipareigoja bei užtikrina, kad pirkėjo nurodytas prekių gavėjas (jei jis nėra pirkėjas) pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme ar prekių aprašyme numatytų reikalavimų, nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po prekių pristatymo dienos susisiektų su pardavėju svetainėje nurodytais kontaktais ir informuotų apie pastebėtus trūkumus/ defektus. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams/ defektams pašalinti, nebent paaiškėtų, kad tokie trūkumai/ defektai atsirado dėl pirkėjo ar prekių gavėjo veiksmų, pvz. prekės buvo išpakuotos nesilaikant nurodytų instrukcijų, buvo pradėtos naudoti nesilaikant nurodytų instrukcijų, buvo netinkamai saugomos ir pan., dėl kol atsirado prekių defektai.

Pirkėjas įsipareigoja bei užtikrina, kad pirkėjo nurodytas prekių gavėjas (jei jis nėra pirkėjas) siuntos pristatymo nurodytu adresu ar atsiėmimo iš paštomato ar AB Lietuvos pašto skyriaus metu patikrintų siuntos išvaizdą ir pačią prekę (jos kokybę, komplektiškumą bei kiekį) ir įsitikintų, ar pakuotė nepažeista ir, ar prekė kokybiška, komplektiška, ar pristatytos visos prekės. Jei pakuotė pažeista ar prekė nekokybiška, nekomplektiška, nustatytas prekės trūkumas, pirkėjas/ prekių gavėjas privalo (i) su prekę pristačiusiu kurjeriu ar atsiimdamas prekę AB Lietuvos pašto skyriuose sudaryti defektų/ trūkumų aktą, o (ii) atsiimdamas prekę iš paštomato privalo padaryti prekės defektus/ kiekio trūkumus užfiksuojančią nuotrauką ir ją nusiųsti pardavėjui elektroniniu paštu kartu informuodamas apie prekės siuntos pažeidimą, kokybės, kiekio neatitikimą. Pirkėjui neatlikus nurodytų veiksmų, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl tokių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos ir kiekio neatitikimų, kai juos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo dokumente ir prekės perdavimo metu nesudarius akto ar neužfiksavus siuntos pažeidimo, kokybės, komplektiškumo ir kiekio neatitikimo nuotraukoje ir tą pačią dieną neinformavus apie defektus/ trūkumus, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei be prekės komplektiškumo ir kiekio neatitikimų, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros.

Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina pirkėjui ar pirkėjo nurodytam asmeniui nuo to momento, kai prekė perduota pirkėjui ar pirkėjo nurodytam asmeniui.

Prekių pristatymas į kitas (ne Europos Sąjungos valstybes)

Atskirais atvejais galime aptarti prekių pristatymo į kitas, ne Europos Sąjungos valstybes, galimybes. Prieš patvirtindami galutinį užsakymą, tokiu atveju privalote susisiekti su mumis svetainėje nurodytais kontaktais ir pasitikslinti, ar yra galimybė prekes pristatyti į kitą, ne Europos Sąjungos valstybę, tokio pristatymo kainą ir kitas su pristatymu, įskaitant pristatymo terminais, susijusias sąlygas.

Prekių neatsiėmimas per nustatytą terminą

Jei pirkėjas, užsakyme nurodytas prekių gavėjas neatsiima prekių ar jam nepavyksta prekių pristatyti ilgiau kaip 20 dienų, pardavėjas susisiekia su pirkėju ir primena apie prekių pristatymo/ atsiėmimą. Jei pardavėjui su pirkėju susisiekti nepavyksta ar pirkėjas neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti per papildomą 5 dienų terminą, pardavėjas panaikina prekių užsakymą, o už prekes, kurias pirkėjas vartotojas yra apmokėjęs, pirkėjui vartotojui per 5 darbo dienas grąžinami už prekes sumokėti pinigai į pirkėjo vartotojo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, išskyrus prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas. Pirkėjui, kuris nėra vartotojas, sumokėti pinigai už prekes nėra grąžinami, pardavėjas tokiu atveju iš gautų sumų pasidengia savo patirtus nuostolius.

 1. PREKIŲ KOKYBĖ

Svetainėje pardavėjas siūlo įsigyti tinkamos kokybės prekes.

Prekėms suteikiamos įstatymuose nustatytos kokybės garantijos. Konkretus taikomas garantijos terminas nurodomas prekės aprašyme, kuris pridedamas prie prekės arba pateikiamas pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Paprastai prekei taikomas ne ilgesnis kaip 2 metų garantinis terminas, jei prekės aprašyme nenurodyta kitaip.

Norėdamas pasinaudoti prekės garantija, pirkėjas privalo pateikti pardavėjui toliau nurodytus prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir atlikti toliau nurodytus veiksmus:

 • pateikti pardavėjui prekių pirkimo-pardavimo dokumentą, kuris buvo pateiktas pirkėjui ar pirkėjo užsakyme nurodytam gavėjui kartu su prekėmis,
 • pateikti pardavėjui prekės kainos sumokėjimą patvirtinančius mokėjimo dokumentus (pavedimo kopiją ir panašius dokumentus, įrodančius, kad pirkėjas atsiskaitė už nusipirktą prekę),
 • pristatyti prekę pardavėjo nurodytu adresu Lietuvoje.

Garantinio laikotarpio metu dėl prekių gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per 30 dienų nuo prekių pristatymo pardavėjo nurodytu adresu Lietuvoje ir pateikimo aukščiau nurodytų dokumentų garantijos panaudojimui.

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neriboja ir nevaržo pirkėjo – vartotojo – teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, vartotojui nustato teisės aktai.

 1. Prekių grąžinimas, PREKIŲ KEITIMAS, pinigų grąžinimas, TEISĖ ATSISAKYTI VARTOJIMO SUTARTIES

Kokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas (taikoma tik vartotojams)

Kokybiškų prekių grąžinimas. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam dienos grąžinti kokybiškas, nepradėtas naudoti, originalioje pakuotėje, nesugadintas, išsaugotų vartojamųjų savybių bei prekinės išvaizdos nepraradusias prekes ir atgauti už prekes sumokėtus pinigus.

Kokybiškų prekių keitimas. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti kokybiškas, nepradėtas naudoti, originalioje pakuotėje, nesugadintas, išsaugotų vartojamųjų savybių bei prekinės išvaizdos nepraradusias prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, pirkėjas ir pardavėjas tarpusavyje atsiskaito pagal perskaičiuotas kainas (i) pirkėjui sumokant pardavėjui skirtumą tarp padidėjusios kainos ir jo anksčiau užsakytų prekių kainos, prekių kainos padidėjimo atveju; arba (ii) pardavėjui grąžinant pirkėjui skirtumą tarp sumažėjusios prekių kainos ir pirkėjo pardavėjui sumokėtos prekių kainos. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

Pirkėjas pranešimą apie ketinimą grąžinti kokybiškas prekes ar pakeisti kokybiškas prekes kitomis prekėmis šiame punkte aptarta tvarka privalo pateikti pardavėjui raštu, svetainėje nurodytais kontaktais ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam dienos ir: (i) nurodyti savo sąskaitos, į kurią turi būti grąžinami pinigai, sumokėti už prekes (jei taikoma), numerį, išskyrus, jei pirkėjas ir pardavėjas susitartų dėl kito pinigų grąžinimo būdo, taip pat nurodyti prekės grąžinimo ar keitimo priežastį bei (ii) pateikti prekių įsigijimą patvirtinančius Taisyklėse (6 skyriuje) nurodytus dokumentus.

Pardavėjas grąžina pirkėjui pirkėjo už prekes sumokėtą kainą (išskyrus prekių pristatymo išlaidas, jei jos buvo taikomos), taip pat prekių keitimo atveju, grąžina pirkėjui skirtumą tarp sumokėtos prekių kainos ir sumažėjusios prekių kainos per 14 kalendorinių dienų po to, kai pardavėjas gavo: (i) pirkėjo pranešimą apie ketinimą pasinaudoti šiame punkte aptartomis teisėmis, (ii) šiame skyriuje nurodytus kitus dokumentus ir  (iii) pirkėjo grąžintą prekę pardavėjui.

Prekės grąžinimo išlaidos, pirkėjui norint pasinaudoti šiame punkte aptartomis teisėmis, tenka pirkėjui.

Šiame punkte nurodytomis teisėmis, kuomet pirkėjas ketina grąžinti kokybiškas prekes ar jas pakeisti kitomis, nes pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, negali pasinaudoti toliau nurodytų prekių, kurios patenka į šį sąrašą, pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2001 m. birželio 11 d. Nr. 697 patvirtintose Mažmeninės prekybos taisyklėse (su jų vėlesniais pakeitimais ir papildymais), atžvilgiu:

 • taurieji metalai ir jų dirbiniai,
 • meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai.

Pirkimo sutarties atsisakymas (taikoma tik vartotojams)

Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 dienų turi teisę atsisakyti pirkimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje (įskaitant, prekių pirkimo sutartis dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių), pranešdamas apie tai pardavėjui raštu, svetainėje nurodytais kontaktais pateikdamas:

 • užpildytą pavyzdinę pirkimo sutarties atsisakymo formą (Taisyklių priedas Nr. 1), arba
 • pranešimą, kuriame aiškiai išdėstytas jo sprendimas atsisakyti pirkimo sutarties.

Šiame punkte numatytas 14 dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos:

 • kurią pirkėjas ar užsakyme nurodytas prekių gavėjas, išskyrus prekių transportavimo paslaugas teikiantį asmenį (vežėją), gauna užsakytas prekes, kai visos prekės pristatomos vienu metu,
 • kurią pirkėjas ar užsakyme nurodytas prekių gavėjas, išskyrus prekių transportavimo paslaugas teikiantį asmenį (vežėją), gauna paskutinę užsakytą prekę, prekių partiją ar dalį, jeigu tuo pačiu užsakymu užsakytos prekės pristatomos atskirai, partijomis ar dalimis,
 • kurią pirkėjas ar užsakyme nurodytas prekių gavėjas, išskyrus prekių transportavimo paslaugas teikiantį asmenį (vežėją), gauna pirmąją prekę, jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį.

Iki prekės pristatymo pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti pirkimo sutarties pranešdamas apie tai pardavėjui raštu svetainėje nurodytais kontaktais ir tokiu atveju laikoma, kad pirkėjas atsisakė užsakymo, pardavėjas pirkėjo užsakymą svetainėje panaikina.

Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti pirkimo sutarties, pasibaigia pardavėjo ir pirkėjo  pareigos vykdyti pirkimo sutartį ir pardavėjas bei pirkėjas privalo atlikti toliau nurodytus veiksmus:

 • pirkėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos privalo grąžinti pardavėjui visas prekes, kurias pardavėjas pirkėjui ar pirkėjo nurodytam gavėjui pristatė, vykdydamas pirkimo sutartį. Prekių grąžinimo išlaidos tenka pirkėjui, pirkėjas Taisyklėse nustatyta tvarka patvirtindamas, kad jis susipažino ir sutinka su Taisyklėmis taip pat patvirtina, kad pardavėjas jį tinkamai informavo apie tai, kad pirkėjui tenka prekių gražinimo išlaidos,
 • pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms nustatyti,
 • ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią pardavėjas gavo pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o tuo atveju, jei prekės pirkėjui ar pirkėjo nurodytam gavėjui buvo pristatytos, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią prekės grąžintos pardavėjui arba dienos, kurią pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, turi grąžinti pirkėjui visas pirkėjo sumokėtas sumas, įskaitant apmokėtas prekių pristatymo išlaidas (jei jos buvo taikomos). Grąžindamas pirkėjui visas sumokėtas sumas, pardavėjas naudos tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo pirkėjas mokėdamas pardavėjui, nebent pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir patvirtino pardavėjui, kad dėl tokio lėšų grąžinimo būdo pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

Nekokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas

Jei pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes prekei taikomu garantiniu laikotarpiu, pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu turi teisę reikalauti (nurodydamas tik vieną žemiau nurodytą pirkėjo teisių gynimo būdą):

 • kad pardavėjas neatlygintinai pašalintų prekės trūkumus, kuriuos įmanoma pašalinti,
 • kad pardavėjas sumažintų prekės kainą,
 • pakeisti prekę analogiška tinkamos kokybės preke,
 • grąžinti už prekę sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo sutarties, kai prekės kokybės trūkumas yra esminis, t.y. toks, dėl kurio pirkėjas negali naudoti prekės pagal jos paskirtį. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties, jeigu prekių trūkumas yra mažareikšmis.

Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.

Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šiame punkte nurodytomis teisėmis, privalo:

 • informuoti pardavėją raštu, svetainėje nurodytais kontaktais, apie pastebėtus prekės defektus ne vėliau nei per prekei taikomą garantinį terminą,
 • pateikti pardavėjui laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta prekė, pastebėti defektai, pirkėjo pasirinktas pirkėjo teisių gynimo būdas, nurodytas šiame punkte aukščiau, o nurodžius, kad pirkėjas nori pasinaudoti kainos už prekę grąžinimo ir pirkimo sutarties atsisakymo teise, be kita ko, turi būti nurodyta pirkėjo banko sąskaitos, į kurią turi būti grąžinami pinigai numerį, išskyrus, jei pirkėjas pageidautų kito pinigų grąžinimo būdo nei bankinis pavedimas,
 • pateikti prekių įsigijimą ir garantijos galiojimo terminą patvirtinančius dokumentus.

Pirkėjas turi sumokėti prekės grąžinimo išlaidas, kurias pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi kompensuoti pirkėjui, su sąlyga, kad pirkėjas pasirinko ekonomišką prekių grąžinimo būdą ir pateikė pardavėjui išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Jei pardavėjas negali įgyvendinti pirkėjo pasirinkto teisių gynimo būdo, pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi teisę pasiūlyti kito pirkėjo teisių gynimo būdo taikymą.

Pirkėjui pareikalavus grąžinti pinigus ir informavus apie sutarties atsisakymą ar pirkėjui pareikalavus prekės kainos sumažinimo, jei tenkinamos visos atitinkamo pirkėjų teisių gynimo būdo sąlygos, nustatytos šiose Taisyklėse ir teisės aktuose ir pardavėjui sutikus tenkinti pirkėjo reikalavimus, pardavėjas grąžina pirkėjui prekių kainą ar skirtumą tarp pradinės kainos ir sumažintos kainos, prekės grąžinimo ir sutarties atsisakymo atveju grąžina pristatymo pirkėjui išlaidas (jei tokios buvo taikomos) ir  kompensuoja prekių grąžinimo išlaidas per 3 darbo dienas po to, kai pardavėjas gavo: (i) pirkėjo pranešimą apie ketinimą pasinaudoti šiame punkte aptartomis teisėmis, (ii) kitus šiame skyriuje nurodytus dokumentus ir (iii) pirkėjo grąžintą prekę pardavėjui.

Jei pirkėjas prašo pakeisti prekę analogiška preke  ar pašalinti prekės defektus, ir pardavėjas, įsitikinęs, kad prekė yra nekokybiška, atitinkamą pirkėjo prašymą, pardavėjas prekę analogiška preke keičia, prekės defektus šalina per 30 dienų terminą, nebent būtų reikalingi ilgesni terminai ir apie tokius ilgesnius terminus pardavėjas nedelsiant informuoja pirkėją raštu.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti tenkinti pirkėjo šiame punkte nurodytus prašymus, susijusius su pirkėjo teisių įgyvendinimu, jei pardavėjas nustato, kad neįvykdytos šiame punkte nurodytos pirkėjo teisių tenkinimo sąlygos, ar nustato, kad prekės buvo sugadintos tyčia ar dėl neatsargumo, buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai, prekės naudotos nesilaikant prekių naudojimo instrukcijų ar ne pagal paskirtį, buvo netinkamai saugomos ir pan.

Jei kartu su prekėmis perduotuose dokumentuose buvo numatytos netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės jos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms.

Prekių keitimas, pristačius ne tas prekes

Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos ne tos prekės, kurios buvo nurodytos užsakyme, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pristatymo/ atsiėmimo informuoti pardavėją raštu, šioje svetainėje nurodytais kontaktais ir susitarti dėl prekių pakeitimo.

Pirkėjas turi sumokėti prekės grąžinimo išlaidas, kurias pardavėjas turi kompensuoti pirkėjui, su sąlyga, kad pirkėjas pasirinko ekonomišką prekių grąžinimo būdą ir pateikė pardavėjui išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Pardavėjas prekes pakeičia po to, kai gauna iš pirkėjo pristatytas ne tas prekes, ne vėliau kaip per 14 dienų, nebent dėl nuo pardavėjo nepriklausančių priežasčių būtų numatytas ilgesnis terminas. Jei pardavėjas prekes gali pristatyti tik ilgesniu terminu, apie tai jis informuoja pirkėją. Jei pirkėjo netenkina ilgesni terminai, pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, o pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų (tačiau visais atvejais ne anksčiau nei pardavėjas yra gavęs pirkėjo grąžintas prekes) grąžina pirkėjui jo sumokėtą kainą, prekės pristatymo išlaidas (jei tokios buvo sumokėtos), kompensuoja prekių grąžinimo išlaidas.

 1. PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai pirkėjas patiria nuostolių dėl to, kad pirkėjas nesaugojo prisijungimo prie savo paskyros duomenų, juos perdavė kitiems asmenims ar perdavė su prekių užsakymu, pirkimo sutartimi susijusius duomenis kitiems asmenims, taip pat jei pirkėjas nesusipažino, neperskaitė Taisyklių, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika.

Jei svetainėje yra pateiktos nuorodos į kitų asmenų tinklapius, pardavėjas negarantuoja, kad tokiuose tinklapiuose pateikta informacija yra teisinga, tiksli, pardavėjas tokios informacijos netikrina. Už kitų asmenų pateikiamos informacijos turinį atsako tokie asmenys.

Pardavėjas negarantuoja, kad svetainė ar joje pateikiamas turinys bus pasiekiamas nepertraukiamai. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra be jokių išankstinių pranešimų bet kuriuo metu keisti svetainę ar bet kurią jos dalį. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų (akivaizdžių ar numanomų) dėl to, kad šioje svetainėje esantys teiginiai, duomenys bet kokia kita informacija yra visapusiška, tiksli, teisinga ar naujausia.

Pirkėjas, o taip pat bet kuris svetainės lankytojas svetaine naudojasi išimtinai savo rizika.

Pardavėjo atsakomybė pirkėjui ribojama pirkėjo pardavėjui sumokėta konkrečių prekių suma, nebent toks atsakomybės ribojimas būtų imperatyviai draudžiamas pagal taikytinas Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

 1. GINČŲ SPRENDIMAS

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, pirkėjo ir pardavėjo santykių, kilusių iš šių Taisyklių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjas savo pretenziją pardavėjui turi pateikti raštu svetainėje nurodytais pardavėjo kontaktais. Jei pirkėjas yra vartotojas, pirkėjas į pardavėją privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

Neteisminis ginčų sprendimas (taikoma tik vartotojams)

Pirkėjo kreipimąsi pardavėjas nagrinėja neatlygintinai ir tuo atveju, jei pardavėjas nesutinka su pirkėjo reikalavimais, pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, nebent įstatymai nustato kitaip, pateikti pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

Jei pirkėjo netenkina pardavėjo atsakymas į pateiktą pretenziją ar, jei pardavėjas į gautą pretenziją nepateikia atsakymo ilgiau kaip 14 ienų nuo pretenzijos gavimo, dėl pardavėjo veiksmų/ neveikimo pirkėjas ne vėliau kaip per 1 metus nuo kreipimosi į pardavėją dienos turi teisę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt  (daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.vvtat.lt).

 1. TAISYKLIŲ KEITIMAS

Taisykles turime teisę keisti. Kiekvienam Jūsų pirkimui taikoma aktuali, užsakymo pateikimo metu galiojanti Taisyklių redakcija. Pakeitus Taisykles, su anksčiau galiojusiomis Taisyklių redakcijomis galite susipažinti svetainėje. Prieš kiekvieną pirkimą rekomenduojame pasitikrinti, ar esate susipažinę su aktualia Taisyklių redakcija.

Paskutinį kartą Taisyklės atnaujintos 2021 m. liepos 01 d.

 

 

PREKIŲ PIRKIMO SĄLYGŲ IR TAISYKLIŲ PRIEDAS NR. 1

 

Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma (taikoma vartotojams)

 

KAM: UAB MDLcoins

Ilgoji g. 87, Ginėnų k., LT-54430 Kauno r.

El. paštas info@mdlcoins.lt

 

Aš (vardas, pavardė*) pranešu, kad atsisakau toliau išvardytų prekių (____*) pirkimo sutarties.

Prekės užsakytos (data*)/gautos (data*) arba (negautos*)

Užsakymo numeris (numeris*)

Prekės  apmokėtos (data*) arba (neapmokėtos*)

 

Už prekes apmokėtą kainą, prašau grąžinti į mano atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ___________, ________ arba (nurodyti kitą sumokėtų sumų grąžinimo būdą*).

 

Vartotojo vardas, pavardė

Vartotojo adresas

Elektroninio pašto adresas

Vartotojo parašas (-ai) (tik jei forma pateikiama popieriuje)

Data