Pristatymo taisyklės

Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių pristatymo būdų (jei toks būdas taikomas konkrečiam užsakymui):

  • prekių pristatymas pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje ar Europos Sąjungos valstybėse,
  • prekių atsiėmimas iš Lietuvoje ar Europos Sąjungos valstybėse esančio paštomato. Paštomatų sąrašas nurodytas prieš patvirtinant galutinį užsakymą,
  • prekių atsiėmimas iš AB Lietuvos pašto skyrių. AB Lietuvos pašto skyrių sąrašas nurodytas prieš patvirtinant galutinį užsakymą.

Pristatymo būdų pasirinkimas gali būti ribojamas, atsižvelgiant į pardavėjo susitarimus su prekių pristatymo paslaugas teikiančiais asmenimis ir jų paslaugų teikimo sąlygas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinas prekės pristatymo būdų sąrašas bus nurodytas prie atitinkamo užsakymo.

Prekių pristatymo kaina pasirinktu pristatymo būdu bus atskirai nurodoma prie pirkėjo suformuoto atitinkamo užsakymo.

Pristatymas nurodytu adresu Lietuvoje ar Europos Sąjungos valstybėse. Jei pirkėjas, atsižvelgiant į galimus prekių pristatymo būdus, pasirenka prekių pristatymo pirkėjo nurodytu adresu paslaugą Lietuvoje ar Europos Sąjungos valstybėse, pirkėjas įsipareigoja:

  • nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, įskaitant pašto kodą,
  • prekes priimti pats arba užtikrinti, kad prekes priims užsakyme nurodytas prekių gavėjas. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei pirkėjas ar užsakyme nurodytas prekių gavėjas prekių pats nepriima, prekes pristatantis asmuo turi teisę perduoti prekes pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

Pirkėjas privalo užtikrinti, kad siuntos pristatymo dieną nurodytu pristatymo laiku prekių gavėjas bus nurodytu prekių pristatymo adresu ir priims pristatytas prekes.

Jei pirkėjo nurodytu adresu prekių pristatymo metu nebus asmens, galinčio priimti prekes, ir prekių pristatymas bus vykdomas pakartotinai, pirkėjui toks pakartotinis prekių pristatymas gali papildomai kainuoti, tačiau ne daugiau nei tokią pačią sumą, kokia mokama už prekių pristatymą. Pirkėjas, patvirtindamas, kad jis susipažino ir sutinka su Taisyklėmis, patvirtina savo sutikimą apmokėti tokias papildomas išlaidas.

Prekių atsiėmimas iš paštomato ar AB Lietuvos pašto skyriaus. Jei Pirkėjas, atsižvelgiant į galimus prekių pristatymo būdus, pasirenka prekių pristatymą į užsakyme nurodytą paštomatą ar AB Lietuvos pašto skyriaus, pirkėjas įsipareigoja laikytis bei užtikrinti, kad prekių gavėjas, nurodytas užsakyme, laikytųsi visų paštomato paslaugas teikiančio asmens ar atitinkamai AB Lietuvos pašto reikalavimų, susijusių su siuntos atsiėmimu, įskaitant, bet neapsiribojant laikytis reikalavimų, susijusių su siuntos atsiėmimo terminais, informacijos pateikimu ir kt.

Prekių pristatymo terminas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Prekės pristatymo terminas bus nurodomas galutinio užsakymo patvirtinime. Jei prekės pristatymo terminas, nurodytas galutinio užsakymo patvirtinime yra ilgesnis kaip 30 dienų, spausdamas mygtuką „Apmokėti”, pirkėjas tokiu būdu patvirtina, kad jis sutinka, jog prekės būtų pristatytos per tokį ilgesnį nei 30 dienų terminą.

Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino ir sutinka su Taisyklėmis, kartu patvirtina, jog supranta, kad išimtinais atvejais, įskaitant tokius, kai valstybėje įvedamos ribojamosios priemonės, tretieji asmenys nevykdo savo įsipareigojimų pardavėjui ir pan., prekių pristatymas gali vėluoti dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, pardavėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti pirkėją bei nurodyti prekių pristatymo terminą pagal pardavėjo turimą informaciją. Jei prekių pristatymas vėluoja daugiau kaip 20 dienų ir pardavėjas su pirkėju nesutaria dėl papildomo termino prekių pristatymui, pirkėjas gali atsisakyti prekių užsakymo, informuodamas apie tai pardavėją raštu, svetainėje nurodytais kontaktais, o pardavėjas, gavęs tokią informaciją iš pirkėjo panaikina užsakymą ir grąžina pirkėjo pardavėjui už prekę ir jos pristatymą (jei toks mokestis buvo sumokėtas) sumokėtą sumą per 3 darbo dienas.

Pirkėjas įsipareigoja bei užtikrina, kad pirkėjo nurodytas prekių gavėjas (jei jis nėra pirkėjas) pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme ar prekių aprašyme numatytų reikalavimų, nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po prekių pristatymo dienos susisiektų su pardavėju svetainėje nurodytais kontaktais ir informuotų apie pastebėtus trūkumus/ defektus. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams/ defektams pašalinti, nebent paaiškėtų, kad tokie trūkumai/ defektai atsirado dėl pirkėjo ar prekių gavėjo veiksmų, pvz. prekės buvo išpakuotos nesilaikant nurodytų instrukcijų, buvo pradėtos naudoti nesilaikant nurodytų instrukcijų, buvo netinkamai saugomos ir pan., dėl kol atsirado prekių defektai.

Pirkėjas įsipareigoja bei užtikrina, kad pirkėjo nurodytas prekių gavėjas (jei jis nėra pirkėjas) siuntos pristatymo nurodytu adresu ar atsiėmimo iš paštomato ar AB Lietuvos pašto skyriaus metu patikrintų siuntos išvaizdą ir pačią prekę (jos kokybę, komplektiškumą bei kiekį) ir įsitikintų, ar pakuotė nepažeista ir, ar prekė kokybiška, komplektiška, ar pristatytos visos prekės. Jei pakuotė pažeista ar prekė nekokybiška, nekomplektiška, nustatytas prekės trūkumas, pirkėjas/ prekių gavėjas privalo (i) su prekę pristačiusiu kurjeriu ar atsiimdamas prekę AB Lietuvos pašto skyriuose sudaryti defektų/ trūkumų aktą, o (ii) atsiimdamas prekę iš paštomato privalo padaryti prekės defektus/ kiekio trūkumus užfiksuojančią nuotrauką ir ją nusiųsti pardavėjui elektroniniu paštu kartu informuodamas apie prekės siuntos pažeidimą, kokybės, kiekio neatitikimą. Pirkėjui neatlikus nurodytų veiksmų, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl tokių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos ir kiekio neatitikimų, kai juos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo dokumente ir prekės perdavimo metu nesudarius akto ar neužfiksavus siuntos pažeidimo, kokybės, komplektiškumo ir kiekio neatitikimo nuotraukoje ir tą pačią dieną neinformavus apie defektus/ trūkumus, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei be prekės komplektiškumo ir kiekio neatitikimų, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros.

Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina pirkėjui ar pirkėjo nurodytam asmeniui nuo to momento, kai prekė perduota pirkėjui ar pirkėjo nurodytam asmeniui.

Prekių pristatymas į kitas (ne Europos Sąjungos valstybes)

Atskirais atvejais galime aptarti prekių pristatymo į kitas, ne Europos Sąjungos valstybes, galimybes. Prieš patvirtindami galutinį užsakymą, tokiu atveju privalote susisiekti su mumis svetainėje nurodytais kontaktais ir pasitikslinti, ar yra galimybė prekes pristatyti į kitą, ne Europos Sąjungos valstybę, tokio pristatymo kainą ir kitas su pristatymu, įskaitant pristatymo terminais, susijusias sąlygas.

Prekių neatsiėmimas per nustatytą terminą

Jei pirkėjas, užsakyme nurodytas prekių gavėjas neatsiima prekių ar jam nepavyksta prekių pristatyti ilgiau kaip 20 dienų, pardavėjas susisiekia su pirkėju ir primena apie prekių pristatymo/ atsiėmimą. Jei pardavėjui su pirkėju susisiekti nepavyksta ar pirkėjas neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti per papildomą 5 dienų terminą, pardavėjas panaikina prekių užsakymą, o už prekes, kurias pirkėjas vartotojas yra apmokėjęs, pirkėjui vartotojui per 5 darbo dienas grąžinami už prekes sumokėti pinigai į pirkėjo vartotojo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, išskyrus prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas. Pirkėjui, kuris nėra vartotojas, sumokėti pinigai už prekes nėra grąžinami, pardavėjas tokiu atveju iš gautų sumų pasidengia savo patirtus nuostolius.