Įrėminti dokumentai

1631 metų Radvilos Našlaitėlio LDK žemėlapiai

1918 metų vasario 16d. Lietuvos Nepriklausomybės aktas ir 1990 metų kovo 11d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktas