Įrėminti dokumentai

Antano Smetonos originali vizitinė kortelė (1918 metai) + prezidentavimo laikų portretas

Kauno draudimo bendrovės „LLOYDAS” 1927 metų polisas

1631 metų Radvilos Našlaitėlio LDK žemėlapiai

1918 metų vasario 16d. Lietuvos Nepriklausomybės aktas ir 1990 metų kovo 11d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktas