Vytautas Didysis

VYTAUTAS DIDYSIS
(1392-1430)

Vytautas Didysis – Lietuvos didysis kunigaikštis. Didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnus, Jogailos pusbrolis. Pirmoji žmona Ona Vytautienė nuo Eišiškių, Sofijos Vytautaitės, vienturtės Vytauto dukters motina. Antroji žmona – Julijona Alšėniškė.