Lietuvos banknotai (1991-2007)

1991-1993 METŲ TALONAI

1991 metų 0,10 / 0,20 / 0,50 talono

Tiražas atitinkamai 16 734 tūkst., 8 036 tūkst. ir 9 644 tūkst. vnt.
Išleista 1991 m. rugpjūčio 5 d.
Nustojo galioti 1992 m. gegužės 11 d., nutraukus prekybą pagal bendruosius talonus prekėms įsigyti.

Nuotraukose matomi su užrašu „VERTYBINIS POPIERIUS, UŽ JO PADIRBINĖJIMĄ BAUDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMĄ„.

0,10 ir 0,50 talono taip pat būna ir be šio užrašo.

 

1991 metų 1 / 3 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 talonų

Išleista 1991 m. rugpjūčio 5 d.
Tiražai :
1 talonas – 13 558 tūkst. vnt. / 3 talonai – 11 737 tūkst. vnt.
5 talonai – 14 169 tūkst. vnt. / 10 talonų – 15 303 tūkst. vnt.
25 talonai – 11 206 tūkst. vnt. / 50 talonų – 9 785 tūkst. vnt. / 100 talonų – 10 898 tūkst. vnt.
Banknotuose brokui pakeisti – RS
Nustojo galioti 1992 m. gegužės 11 d., nutraukus prekybą pagal bendruosius talonus prekėms įsigyti
Grąžinta į apyvartą kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė 1992 m. spalio 1 d., įvedus laikinuosius pinigus talonus
Išimta iš apyvartos 1993 m. liepos 20 d.

Nuotraukose matomi su užrašu „VERTYBINIS POPIERIUS, UŽ JO PADIRBINĖJIMĄ BAUDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMĄ„.
Šių 1991 metų laidos talonų taip pat būna ir be šio užrašo.

1992 metų 1 / 10 / 50 / 100 / 200 / 500 talonų

Išleista į apyvartą :
1 talonas – 1992 m. spalio 5 d. – Tiražas 10 429 tūkst., su užrašu PAVYZDYS 1 tūkst. vnt.
10 talonų – 1992 m. birželio 26 d. – Tiražas 10 033 tūkst., su užrašu PAVYZDYS 1 tūkst. vnt.
50 talonų – 1992 m. gegužės 25 d. – Tiražas 5 250 tūkst., su užrašu PAVYZDYS 1 tūkst. vnt.
100 talonų – 1992 m. gegužės 25 d. – Tiražas 8 082 tūkst., su užrašu PAVYZDYS 1 tūkst. vnt.
200 talonų – 1992 m. gegužės 1 d. – Tiražas 20 279 tūkst., su užrašu PAVYZDYS 1 tūkst. vnt.
500 talonų – 1992 m. gegužės 1 d. – Tiražas 38 448 tūkst., su užrašu PAVYZDYS 1 tūkst. vnt.
Išimta iš apyvartos 1993 m. liepos 20 d.

1993 metų 200 / 500 talonų

Išleista į apyvartą :
200 talonų – 1993 m. kovo 8 d. – Tiražas 19 592 tūkst., su užrašu PAVYZDYS 1 tūkst. vnt.
500 talonų – 1993 m. gegužės 10 d. – Tiražas 37 780 tūkst., su užrašu PAVYZDYS 1 tūkst. vnt.
Išimta iš apyvartos 1993 m. liepos 20 d.

1991 METŲ BANKNOTAI

1991 metų 10 litų
Tiražas 60 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 2 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – ★
Išleista į apyvartą 1993 m. birželio 25 d.
Išimta iš apyvartos 1996 m. sausio 1 d

1991 metų 20 litų
Tiražas 45 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 2 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – ★
Išleista į apyvartą 1993 m. birželio 25 d.
Išimta iš apyvartos 1994 m. birželio 1 d

1991 metų 50 litų
Tiražas 30 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 2 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – ★
Išleista į apyvartą 1993 m. birželio 25 d.
Išimta iš apyvartos 1996 m. sausio 1 d.

1991 metų 100 litų
Tiražas 97,5 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 2 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – ★
Išleista į apyvartą 1993 m. birželio 25 d.
Išimta iš apyvartos 2001 m. liepos 1 d

1991 metų 500 litų
Tiražas 23 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 2 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – ★
Neišleista į apyvartą

1991 metų 1000 litų
Tiražas 9,5 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 2 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – ★
Neišleista į apyvartą

1993–1994 METŲ BANKNOTAI

1994 metų 1 litas
Tiražas 75,2 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AAA 0000000) – 1 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – 1ZZ
Išleista į apyvartą 1994 m. kovo 1 d.
Išimta iš apyvartos 2007 m. kovo 1 d.

1993 metų 2 litai
Tiražas 60 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (DAA 0000000) – 1 000 vnt.,  banknotuose brokui pakeisti – 2ZZ
Išleista į apyvartą 1994 m. sausio 25 d.
Išimta iš apyvartos 2007 m. kovo 1 d.

1993 metų 5 litai
Tiražas 45 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (GAA 0000000) – 1 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – 5ZZ
Išleista į apyvartą 1993 m. gruodžio 10 d.
Išimta iš apyvartos 2007 m. kovo 1 d.

1993 metų 10 litų
Tiražas 40,3 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (KAA 0000000) – 1 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – ★K
Išleista į apyvartą 1994 m. kovo 1 d.
Išimta iš apyvartos 2007 m. kovo 1 d.

1993 metų 20 litų
Tiražas 30,1 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (NAA 0000000) – 1 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – ★N
Išleista į apyvartą 1994 m. sausio 25 d.
Išimta iš apyvartos 2007 m. kovo 1 d.

1993 metų 50 litų
Tiražas 30,2 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (QAA 0000000) – 2 250 vnt., banknotuose brokui pakeisti – ★Q
Išleista į apyvartą 1993 m. gruodžio 10 d.
Išimta iš apyvartos 2007 m. kovo 1 d.

1994 metų 100 litų
Tiražas 5,1 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (SAA ir septynių skaitmenų skaičius) – 1 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – ★S
Neišleista į apyvartą

1997–2007 METŲ BANKNOTAI

10 litų, 1997 metų 10 litų
Tiražas 60 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AAA 0000000) – 1 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – XAA (0000001–0040000)
Išleista į apyvartą 1997 m. gruodžio 22 d.
Išimta iš apyvartos 2012 m. birželio 1 d.

2001 metų 10 litų
Tir. 90 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 1 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – AZ
Išleista į apyvartą 2001 m. lapkričio 26 d.
Išimta iš apyvartos 2015 m. sausio 16 d.

2007 metų 10 litų
Tiražas 50 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 800 vnt., banknotuose brokui pakeisti – AZ (0000001–0750000)
Papildomas tos pačios laidos užsakymas 2011 m. (pagaminta 2012 m.)
Tiražas 30 mln. vnt., banknotuose brokui pakeisti – AV (nuo 0000001)
Išleista į apyvartą 2008 m. kovo 5 d.
Išimta iš apyvartos 2015 m. sausio 16 d.

1997 metų 20 litų
Tiražas 45 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 1 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – YAB (0000001–0052000)
Išleista į apyvartą 1997 m. gruodžio 22 d.
Išimta iš apyvartos 2012 m. birželio 1 d.

2001 metų 20 litų
Tiražas 60 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 1 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – AZ
Išleista į apyvartą 2001 m. gruodžio 17 d.
Išimta iš apyvartos 2015 m. sausio 16 d.

2007 metų 20 litų
Tiražas 60 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 800 vnt., banknotuose brokui pakeisti – AZ (0000001–0500000)
Papildomas tos pačios laidos užsakymas 2011 m. (pagaminta 2012 m.)
Tiražas 35 mln. vnt., banknotuose brokui pakeisti – AV (nuo 0000001)
Išleista į apyvartą 2007 m. birželio 11 d.
Išimta iš apyvartos 2015 m. sausio 16 d.

1998 metų 50 litų
Tiražas 30 mln., su užrašu PAVYZDYS (AE 0000000) – 1 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – AZ
Išleista į apyvartą 1998 m. gruodžio 14 d.
Išimta iš apyvartos 2015 m. sausio 16 d.

2003 metų 50 litų
Tiražas 60 mln., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 1 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – AZ
Papildomas tos pačios laidos užsakymas 2007 m. (pagaminta 2008 m.)
Tiražas 45 mln. vnt., banknotuose brokui pakeisti – AZ (nuo 7900001)
Išleista į apyvartą 2003 m. kovo 27 d.
Išimta iš apyvartos 2015 m. sausio 16 d.

2000 metų 100 litų
Tiražas 30 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 1 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – AZ
Papildomas tos pačios laidos užsakymas 2003 m.
Tiražas – 40 mln. vnt., banknotuose brokui pakeisti – AH
Išleista į apyvartą 2000 m. spalio 16 d.
Išimta iš apyvartos 2015 m. sausio 16 d.

2007 metų 100 litų
Tiražas 50 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 800 vnt., banknotuose brokui pakeisti – AZ (nuo 0000001)
Išleista į apyvartą 2008 m. kovo 5 d.
Išimta iš apyvartos 2015 m. sausio 16 d.

1997 metų 200 litų
Tiražas 20 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 1 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – AX
Papildomas tos pačios laidos užsakymas 2006 m. (pagaminta 2007 m.)
Tiražas 20 mln. vnt., banknotuose brokui pakeisti – AZ (nuo 1000001)
Papildomas tos pačios laidos užsakymas 2008 m.
Tiražas 25 mln. vnt., banknotuose brokui pakeisti – AZ (1250000–3100000)
Papildomas tos pačios laidos užsakymas 2011 m. (pagaminta 2012 m.)
Tiražas 30 mln. vnt., banknotuose brokui pakeisti – AV (nuo 0000001)
Išleista į apyvartą 1997 m. lapkričio 24 d.
Išimta iš apyvartos 2015 m. sausio 16 d.

2000 metų 500 litų
Tiražas 12,5 mln. vnt., su užrašu PAVYZDYS (AA 0000000) – 1 000 vnt., banknotuose brokui pakeisti – AZ
Išleista į apyvartą 2000 m. gruodžio 18 d.
Išimta iš apyvartos 2015 m. sausio 16 d.

Banknotai :
Asmeninė Dariaus Mikalajūno (www.MDLcoins.lt) kolekcija

Nuotraukų autorius :
Darius Mikalajūnas (www.MDLcoins.lt)

Kita informacija paimta iš :
Vidmantas Laurinavičius / Lietuvos Bankas – „Pinigai ir pinigų sistemos pokyčiai Lietuvoje (1988-2016)”
Nuoroda į leidinį elektroniniu formatu : „Pinigai ir pinigų sistemos pokyčiai Lietuvoje (1988-2016)”