Lietuvos Monetos (1925-1938)

1925 metų 1 centas

Tiražas: 5 000 000 vnt.
Metalas: Bronzos – aliuminio lydinys.
Svoris: 1,6 g.
Skersmuo: 16 mm.
Nukaldinimo metai: 1925 m.
Kalykla: „King‘s Norton Metal Works“ Birmingiamas, Jungtinė Karalystė.
Monetų dizainą kūrė: Juozas Zikaras.
Aversas: Monetos centre – žydynčių linų stiebe dekoruotas nominalo skaičius 1 iš abiejų jo pusiu užrašytas nominalas „VIENAS CENTAS“.
Reversas: Valstybės herbas – Vytis, žemiau jo Gediminaičių stulpai, po jais nukaldinimo metai „1925“, kraštuose užrašas Lietuvos Respublika.
Briauna: Lygi.

1925 metų 5 centai

Tiražas: 12 000 000 vnt.
Metalas: Bronzos – aliuminio lydinys.
Svoris: 2.1 g.
Skersmuo: 19 mm.
Nukaldinimo metai: 1925 m.
Kalykla: „King‘s Norton Metal Works“ Birmingiamas, Jungtinė Karalystė.
Monetų dizainą kūrė: Juozas Zikaras.
Aversas: Monetos centre – žydynčių linų stiebe dekoruotas nominalo skaičius 5 iš abiejų jo pusiu užrašytas nominalas PENKI CENTAI.
Reversas: Valstybės herbas – Vytis, žemiau jo Gediminaičių stulpai dar žemiau nukaldinimo metai 1925. Monetos kraštuose užrašas Lietuvos Respublika.
Briauna: Lygus.

1925 metų 10 centų

Tiražas: 12 000 000 vnt.
Metalas: Bronzos – aliuminio lydinys.
Svoris: 3,0 g.
Skersmuo: 21 mm.
Nukaldinimo metai: 1925 m.
Kalykla: „King‘s Norton Metal Works“ Birmingiamas, Jungtinė Karalystė.
Monetų dizainą kūrė: Juozas Zikaras.
Aversas: Nominalas su užrašu „10 CENTŲ“, šalia stilizuota rūgių varpa.
Reversas: Valstybės herbas – Vytis, žemiau jo Gediminaičių stulpai, po jais nukaldinimo metai „1925“, kraštuose užrašas Lietuvos Respublika.
Briauna: Lygi.

1925 metų 20 centų

Tiražas: 8 000 000 vnt.
Metalas: Bronzos – aliuminio lydinys.
Svoris: 4,0 g.
Skersmuo: 23 mm.
Nukaldinimo metai: 1925 m.
Kalykla: „King‘s Norton Metal Works“ Birmingiamas, Jungtinė Karalystė.
Monetų dizainą kūrė: Juozas Zikaras.
Aversas: Nominalas su užrašu „20 CENTŲ“, šalia stilizuota rūgių varpa.
Reversas: Reversas: Valstybės herbas – Vytis, žemiau jo Gediminaičių stulpai, po jais nukaldinimo metai „1925“, kraštuose užrašas Lietuvos Respublika.
Briauna: Lygi.

1925 metų 50 centų

Tiražas: 5 000 000 vnt.
Metalas: Bronzos – aliuminio lydinys.
Svoris: 5,0 g.
Skersmuo: 25 mm.
Nukaldinimo metai: 1925 m.
Kalykla: „King‘s Norton Metal Works“ Birmingiamas, Jungtinė Karalystė.
Monetų dizainą kūrė: Juozas Zikaras.
Aversas: Nominalas su užrašu „50 CENTŲ“, šalia stilizuota rūgių varpa.
Reversas: Valstybės herbas – Vytis, žemiau jo Gediminaičių stulpai, po jais nukaldinimo metai „1925“, kraštuose užrašas Lietuvos Respublika.
Briauna: Lygi.

1925 metų 1 litas + 1 litas („Kumelė”)

Tiražas: 5 000 000 vnt.
Metalas: Sidabras
Svoris: 2,7 g.
Skersmuo: 19 mm.
Storis: 1,4 mm.
Kalykla: „King‘s Norton Metal Works“ Birmingiamas, Jungtinė Karalystė.
Nukaldinimo metai: 1925 m.
Valstybė: Lietuvos Respublika.
Monetų dizainą kūrė: Juozas Zikaras.
Aversas: Valstybės herbas – Vytis, žemiau jo Gediminaičių stulpai, po jais nukaldinimo metai „1925“, kraštuose užrašas Lietuvos Respublika.
Reversas: Nominalo skaičius ir jo užrašas „VIENAS LITAS“, stilizuota ažuolo šakelė.
Briauna: Rantuota.

1925 metų 2 litai

Tiražas: 3 000 000 vnt.
Metalas: Sidabras
Svoris: 5,4 g.
Skersmuo: 23 mm.
Nukaldinimo metai: 1925 m.
Kalykla: „Royal Mint“ Londonas, Jungtinė Karalystė.
Valstybė: Lietuvos Respublika.
Monetų dizaino autorius: Juozas Zikaras.
Aversas: Valstybės herbas – Vytis, žemiau jo Gediminaičių, po jais nukaldinimo metai 1925. Monetos kraštuose užrašas Lietuvos Respublika.
Reversas: Monetos centre – nominalo skaičius 2 po juo nominalo užrašas „DU LITU“ aplinkui rūtų vainikas.
Briauna: Rantuota.

1925 metų 5 litai

Tiražas: 1 000 000 vnt.
Metalas: Sidabras
Svoris: 13,5 g.
Skersmuo: 29,5 mm.
Nukaldinimo metai: 1925 m.
Kalykla: „Royal Mint“ Londonas, Jungtinė Karalystė.
Valstybė: Lietuvos Respublika.
Monetų dizaino autorius: Juozas Zikaras.
Aversas: Monetos centre užrašas 5 LITAI aplink linų dekoraciją.
Reversas: Valstybės herbas – Vytis, žemiau jo Gediminaičių stulpai dar žemiau nukaldinimo metai 1925. Monetos kraštuose užrašas Lietuvos Respublika.
Briauna: Ranteliai.

1936 metų 1 centas

Tiražas: 9 955 090 vnt.
Metalas: Bronzos – aliuminio lydinys.
Svoris: 1,9 g.
Skersmuo: 16,5 mm.
Nukaldinimo metai: 1936 m.
Kalykla: „Spindulys“ Kaunas, Lietuva.
Valstybė: Lietuvos Respublika.
Monetų dizaino autorius: Juozas Zikaras.
Aversas: Valstybės herbas – Vytis, žemiau jo užrašas „LIETUVA“.
Reversas: Monetos centre nominalas „1“, po juo užrašas „CENTAS“, monetos kairėje nukaldinimo metai „1936“, dešinėje stilizuota rugių varpa.
Briauna: Lygus.

1936 metų 2 centai

Tiražas: 4 951 107 vnt. vnt.
Metalas: Bronzos – aliuminio lydinys.
Svoris: 2,3 g.
Skersmuo: 18,5 mm.
Nukaldinimo metai: 1936 m.
Kalykla: „Spindulys“ Kaunas, Lietuva.
Monetų dizainą kūrė: Juozas Zikaras.
Aversas: Valstybės herbas – Vytis, žemiau jo užrašas „LIETUVA“.
Reversas: Monetos centre nominalas „5“, o jam iš šonų nukaldinimo metai iš kairei „19“, dešinei „36“, aplinkui stilizuotos rūgių varpų šakelės, žėmiau nominalo skaičiaus užrašas „CENTŲ”.
Briauna: Lygi.

1936 metų 5 centai

Tiražas: 4 800 000 vnt.
Metalas: Bronzos – aliuminio lydinys.
Svoris: 3 g.
Skersmuo: 20,5 mm.
Nukaldinimo metai: 1936 m.
Kalykla: „Spindulys“ Kaunas, Lietuva.
Monetų dizainą kūrė: Juozas Zikaras.
Aversas: Valstybės herbas – Vytis, žemiau jo užrašas „LIETUVA“.
Reversas: Monetos centre nominalas 5 virš jo nukaldinimo metai „1936“ nominalo apačioje užrašas „CENTAI“, iš kraštų žydintys linai.
Briauna: Lygi.

1936 metų 5 litai

Tiražas: 2 612 000 vnt.
Metalas: Sidabras
Svoris: 9 g.
Skersmuo: 27 mm.
Storis: 2 mm.
Nukaldinimo metai: 1936 m.
Kalykla: „Spindulys“ Kaunas, Lietuva.
Valstybė: Lietuvos Respublika.
Monetų dizaino autorius: Juozas Zikaras.
Aversas: Monetos centre pavaizduotas lietuvių tautos patriarchas Dr. Jonas Basanavičius aplink jį užrašas „JONAS BASANAVIČIUS * 5 LITAI 5 *“.
Reversas: Valstybės herbas – Vytis, žemiau jo užrašas LIETUVA, po juo monetos nukaldinimo metai 1936.
Briauna: „TAUTOS * GEROVĖ * TAVO * GEROVĖ *“.

1936 metų 10 litų + 10 litų („Kumelė”)

Tiražas: 720 000 vnt.
Metalas: Sidabras
Svoris: 18,0 g.
Skersmuo: 32,2 mm.
Storis: 2.5 mm.
Nukaldinimo metai: 1936 m.
Kalykla: „Spindulys“ Kaunas, Lietuva.
Valstybė: Lietuvos Respublika.
Monetų dizainą kūrė: Juozas Zikaras.
Aversas: Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas Didysis apink jį užrašas: * VYTAUTAS DIDYSIS * 10 DEŠIMTS LITŲ 10 *
Reversas: Valstybės herbas – Vytis, žemiau jo užrašas „LIETUVA“ po juo nukaldinimo metai 1936.
Briauna: „TAUTOS * JĖGA * VIENYBĖJE *“

1938 metų 10 litų

Tiražas: 180 000 vnt.
Metalas: Sidabras
Svoris: 0,18 g.
Skersmuo: 32,2 mm.
Nukaldinimo metai: 1938 m.
Kalykla: „Spindulys“ Kaunas, Lietuva.
Valstybė: Lietuvos Respublika.
Monetų dizaino autorius: Juozas Zikaras.
Aversas: Prezidento Antano Smetonos biustas, o aplink jį legenda: „VALSTYBĖS PREZIDENTAS A.SMETONA * 10 LITŲ 10 *“.
Reversas: Gediminaičių stulpai, žemiau jų iškaltas užrašas „LIETUVA“ po juo jubiliejiniai metai 1918 – 1938, aplink legenda: „DVIDEŠIMT METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS *XX*“.
Briauna: Iškaltas užrašas „TAUTOS * JĖGA * VIENYBĖJE *“.

Monetos :
Asmeninė Dariaus Mikalajūno (www.MDLcoins.lt) kolekcija

Nuotraukų autorius :
Darius Mikalajūnas (www.MDLcoins.lt)