1565 metų Žygimanto Augusto 3 grašiai – „Satyrinis” – Katalogo nr. 9SA60-9 – RR retumas – TOP POP – XF45

2,800.00

Dažnai vadinamas “satyriniu” dėl iškaltos Dovydo psalmės citatos :
“HABITAT IN COELIS IRRIDEBIT EOS’ – “Tas, kuris viešpatauja danguje, juokiasi iš jų”.
Manoma, kad citata susijusi su pasirengimu Lietuvos ir Lenkijos sąjungai.

Neturime